Toyota i Kungälv

Välkommen till Toyota i Kungälv!

Toyota Kungälv är ett familjeföretag i andra generationen som har sålt Toyota sedan 1982. Det var Rune Odelius som startade företaget, Runes dotter Carin började arbeta 2003 och idag sitter hon som VD. Vi är idag 15 anställda och är en fullserviceanläggning, där vi både säljer och servar nya och begagnade bilar. Vi är väldigt stolta över vår helt ny skadeverkstad som stod klar i våras.

Vi arbetar för framtiden och vår stora utmaning är miljön.

Bilar påverkar miljön genom hela sin livscykel, från design och produktion till användning och skrotning. Men vi har sedan länge bestämt oss för att vara en del av lösningen på det problemet. Redan idag har vi tagit ett stort steg genom utvecklingen av hybridtekniken. Den minskar bränsleförbrukningen kraftigt och därigenom utsläppen av koldioxid. Men vi är långt ifrån framme. Målet för oss på Toyota är nollutsläpp.

Vi på Odelius Bil är väldigt stolta att få arbeta med Toyota!

 

 

Vårt miljöarbete styrs av principerna i “The Toyota Way”. En av dem är “Kaizen”, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt. Vi marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar samt erbjuder försäljning av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag samt organisationer. Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

  •    Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.
  •    I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.
  •    Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer i vår verksamhet.
  •    Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  •    Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för  förändringar i omvärlden.

Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

Kontakta oss

Vi har alltid tid för dig!

Toyota i Kungälv

0303-24 57 70